බහුජාතික හා බහු සංස්කෘතික ජනකණ්ඩායමක් ජීවත්වන්නා වූ රටක සෑම ජාතියක්ම එකා අනෙකා හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ ධර්මයේ ප‍්‍රතිපත්ති පිළිබඳ දැනගෙන සිටීම සහජීවනයට මංපෙත් විවර කරයි

ශී‍්‍ර ලංකාවට ඉස්ලාම් ධර්මය වසර 1000 පැරණි වූවත් තවමත් එහි මූලික කරුණු පිළිබඳව සෑම කෙනෙකුම දන්නේ නැත එනිසාම අන් ආගමික සහෝදරවරුන් ඉස්ලාම් පිළිබඳ වැරදි වැටහීමක් ඇති කර ගන්නෝය සමහරුන් ඇත්තෙන්ම නොදැනුවත්කමෙහි සිටින නිසා ඉස්ලාම් පිළිබඳ වැරදි මතවාදයන්හිම ජීවත් වන්නෝය ලෝකය පුරා සුවඳ විහිදමින් සිටින මෙම ඉස්ලාමයේ සුපුවත අපගේ ශී‍්‍ර ලාංකික සහෝදරවරුන්ද දැනගෙන පැහැදීමක් ලබා අනෝ‍යනය අවබෝධය වැඩිවිය යුතුයි යන යහපත් අරමුණම මෙම වෙබ්අඩවියේ බලාපොරොත්තුව වේ

සැකයන් දුරුකොට ඉස්ලාමයේ සත්‍යය දැනගැනීමේ ආශාව කුතුහලය ඇති සියලූම සහෝදරවරුන් හට මෙය මගපෙන්වයි ඉස්ලාමයේ පණිවුඩය ලබාදීම මගින් සමාදානය හා අහිංසාව ස්ථාපිත කළ හැක යන්න අපගේ අපේක්ෂාවයිග

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *