සිංහලෙන් ඉස්ලාම්.org වෙබ් අඩවිය

website

සියලූම ප‍්‍රශංසා මෙලොව මවා එය නිසි ලෙස පරිපාලනය කරන්නා වූ අල්ලාහ් තාආලාටමය.ඔහු මෙලොව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජීවීන් මවා ඉන් ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවියා ලෙස මිනිසා පත් කොට ඇත.මිනිස් වර්ගයාගේ යහපත පිණිස අනෙකුත් සියලූ මැවීම් මවා ඔහුට ඒවා වශී කරද දී ඇත. එමෙන්ම ඔහුට අවශ්‍ය සියලුම සැපසම්පත් හා සෞභාග්‍යන්ද ඔහු නොඅඩුව කලින් කලට නොඅඩුව…

Continue reading

බියකරු ‘වහාබ්වාදය’ පිළිබඳ හෙළිදරව්ව

ජාත්යන්තර හා ජාතික ඉස්ලාම් විරෝධී මාධ්යයන්, විශේෂයෙන් ම සමාජ මාධ්යය, මෙන්ම ඇතැම් මුස්ලිම් මාධ්යයන් මගින් ද බියකරු, ත්රස්තවාදී, රුදුරු ‘වහාබ්වාදය’ පිළිබඳ මතයන් ඉදිරිපත් කරමින් සිටිති. ලංකාවේ මුද්රිත මාධ්යයන් අතුරින් ‘දිවයින’ පුවත්පත මෙම මාතෘකාවට අදාළ වන අයුරින් චතුර පමුණුව හා නිම්මි මුදිතා හේරත් වැනි ලේඛක ලේඛ්කාවන් මගින් ලිපි පළකරමින් සිටිති. මෙම…

Continue reading